E-opowiadania

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Eliza Orzeszkowa w utworze pt. „Nad Niemnem” przedstawiła legendę historyczną o Janie i Cecylii. Przywędrowali oni do puszczy nadniemeńskiej w XVI wieku. Karczując puszczę zdobywali ziemię dla siebie i swoich potomków.

Pewnego razu gdy król Zygmunt August polował w tych okolicach zobaczył w środku puszczy piękną osadę i zachwycił się tym widokiem. Widząc trud i wysiłek jaki Jan i Cecylia włożyli w jej budowę nadał im miano Bohatyrów i szlachectwo. Na skutek rozrastania się rodu i podziału ziemi rząd carski odebrał im szlachectwo. Bohatyrowiczom w trudnej sytuacji pomagali Korczyńscy. Zażyłość między Korczyńskimi a Bohatyrowiczami osiągnęła punkt kulminacyjny w czasie powstania styczniowego. Po powstaniu stosunki między dworem a zaściankiem pogorszyły się. Benedykt procesował się z Bohatyrowiczami o ziemię, nie chcą dopuścić do podziału majątku Korczyna. Legenda ta odgrywa ogromne znaczenie w życiu Bohatyrowiczów. Przekazywali oni tą legendę z pokolenia na pokolenie, aby nie zatracić polskości.

Przykładem pamięci historycznej jest Mogiła. W utworze Elizy Orzeszkowej przedstawia one różne wartości: społeczną, polityczną i patriotyczną. Mogiła jest także symbolem walki z zaborcą. Podtrzymuje ona tożsamość narodową i jest faktem, który przynosi chwałę Bohatyrowiczom jak i Korczyńskim. Anzelm jest głównym propagatorem tej idei, wspominając dawne czasy. Anzelm opowiadając Justynie o Mogile wspomina Andrzeja Korczyńskiego, który wspólnie walczył z Jerzym Bohatyrowiczem. Wielką patriotką jest wdowa po Andrzeju Korczyńskim. Za wszelką cenę pragnie, aby pamięć po jej mężu nie uleciała. Syn który jest kosmopolitą namawia ją do sprzedania Osowiec i wyjazdu za granicę. Matka sprzeciwia się synowi i stawia mu za wzór jego ojca. Jest to przykład na to, że symboliczne miejsce jakim jest Mogiła wiąże się z wychowaniem przyszłych pokoleń w duchu patriotyzmu.

Legenda i pamięć historyczna podtrzymując tożsamość narodową ma na celu także krzewienie patriotyzmu w przyszłym pokoleniu, przywiązanie do ziemi.

Klasa II Technikum